Privacyverklaring

Privacyverklaring

C. Andriessen & Zn sinds 1848, gevestigd op de Grote Markt 22 , 4611 NS Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens (in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Door gebruik te maken van onze website en/of het invullen van het contactformulier, of het sluiten van een overeenkomst geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Contactgegevens:

Grote Markt 22 (hoek Bosstraat)
4611 NS Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 23 44 64
E-mail: info@andriessen-juwelier.nl
KVK-nr. te Breda: 20000078
BTW: NL80573876B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

C. Andriessen & Zn sinds 1848, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Datum en tijd
  2. Voor- en achternaam
  3. Geslacht
  4. Adresgegevens
  5. Telefoonnummer
  6. E-mailadres
  7. IP-adres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

C. Andriessen & Zn sinds 1848 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  om diensten aan u te leveren; als wij hier wettelijk toe verplicht worden; om u te informeren over onze diensten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C. Andriessen & Zn sinds 1848, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een contact- of aanmeldingsformulier op een van onze websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijnen en/of de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

C. Andriessen & Zn sinds 1848 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

C. Andriessen & Zn sinds 1848 gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C. Andriessen & Zn sinds 1848. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@andriessen-juwelier.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

C. Andriessen & Zn sinds 1848 maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens doorgeeft. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Zij hanteren hun eigen privacystatements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie.

Klacht indienen

C. Andriessen & Zn sinds 1848 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

C. Andriessen & Zn sinds 1848 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op onze website kunt u de meest actuele versie daarvan vinden.

Juni 2018