Markiezaat van Bergen op Zoom

Markizaat van Bergen op Zoom, Essen wordt hierop Assen genoemd

 

gravure

Beschieting van de stad in 1747 door de Fransen

 

Grote Markt Bergen op Zoom met achteraan het Nederlandsch Koffiehuis.

Het Nederlandsch Koffiehuis achteraan op de Grote Markt

Geschiedenis

Andriessen vestigd zich in Bergen op Zoom

Reeds ver voor 1700 is er sprake van families Andriessen in Bergen op Zoom en omgeving, één van deze families begint met ene Jordanus Andriessen welke op dinsdag 4 februari 1642 te Essen met Catharina Jansen trouwt, hij overlijdt op 28 mei 1660 te Essen (Spilbeek). Een van zijn Kinderen, Nicolaus Janssen Andriessen werd gedoopt te Nispen in 1656 maar was woonachtig in het thans in België gelegen Essen. Essen behoorde echter tot de parochie Nispen maar lag echter net niet in het Markizaat van Bergen op Zoom. Volgens Belgische bronnen lag de oorsprong van de families Andriessen ten noorden van Turnhout. Ook nu nog wonen er verschillende families Andriessen in Ravels en Essen.  In 1722 is een zekere Johannes Claessen Andriessen de zoon van Nicolaus Janssen Andriessen als landbouwer en weduwnaar uit Essen werkzaam te Borgvliet ten zuiden van de stad. Het is een nederzetting die al vóór 1200 heeft bestaan, en daarmee één van de oudste van West-Brabant is. 

Johannes Claessen kortweg Jan trouwt in 1726 met een Theuntje Cornelissen Meeuwense. Zijn eerste huwelijk met  Paulina Rombouts van Caem werd vermoedelijk in 1722 in Bergen op Zoom gesloten, en was dus maar van korte duur. Ook zijn tweede huwelijk met Theuntje is maar kort want wederom wordt hij weduwnaar. In 1736 trouwt hij voor de derde keer met Gregoria Verdult. Uit dit huwelijk worden maar liefst 9 kinderen geboren, en Jan wordt hierdoor de stamvader van heel wat Families Andriessen in Nederland. Jan komt te overlijden op 19. Dezember 1746 een half haar voor het beleg van Bergen op Zoom door de Fransen in 1747, zijn jongste kind was net gedoopt. Door al dat oorlogsgeweld kon Borgvliet zich als dorp niet verder ontwikkelen, het bleef ook na de Franse inval van 1747 klein met slechts enkele boerderijen en een pomp.  Bergen op Zoom werd ingenomen, geplunderd en in brand gestoken.  De verliezen tijdens het beleg zijn disproportioneel te noemen: 5.250 doden aan de Franse kant en ongeveer 5.000 aan de Nederlandse. Van slechts drie kinderen van Jan is het zeker dat zij het beleg hebben overleefd.

Jan's oudste zoon Jacobus wordt in 1763 poorter van de stad Bergen op Zoom, en naast landbouwer tevens "koffijhuishouder" - herbergier. Uiteindelijk zou hij het befaamde koffijhuis "den Engel" bezitten. Nadien het Nederlandsch koffiehuis en de voormalige Roxy bioscoop. Sinds 2013 is den Engel weer als horcagelegenheid in gebruik. Blijkbaar boerden ze erg goed wat heel wat familieleden werkten in het bedrijf mee. Kleinzoon Gabriël Andriessen werd geboren in 1818 en kon als kleine jongen al naar school gaan, hetgeen betekende dat vader toch redelijk rond kon komen. Gabriel Andriessen was de grondlegger van ons bedrijf in 1848.

 

Een bedrijf dat al bijna 170 jaar bestaat heeft natuurlijk ook een behoorlijk archief opgebouwd waaronder ook een flink aantal afbeeldingen. Een klein gedeelte kunt u in de onderstaande afbeeldingenreeks bekijken.